Aktualności

Wywiad z Alanem Questelem

Lublin, Luty 2018

Wywiad z Alanem Questelem

Wywiad przeprowadzony przez nas z Alanem Questelem, w okresie warsztatów Metody Feldenkraisa prowadzonych przez niego w Lublinie w lutym 2018 roku. Warsztat podzielony był na część ogólnorozwojową i poświęconą rodzicom i terapeutom dzieci z problemami natury neurologicznej. Wywiad powstał w dość spontaniczny sposób na niwie naszych badań nad Metodą, w czym Alan wybitnie nam od zawsze pomagał.